Bara vanligt vatten.

 

Vattenfakta.


Vatten är en av de absoluta grundförutsättningarna för allt liv.

Visste du att du själv innehåller ungefär lika många % vatten som jorden?

Vatten är så alldagligt att vi glömmer uppskatta det.

Vi tar det för självklart - men det är det inte alls.

Friskt, rent, klart vatten är fantastiskt.

Tyvärr blir det fördärvat i en hisnande fart.

Omoto...? har använt stora delar av sitt liv till att belägga tankens och ordets inverkan på vatten. Han har bevisat detta genom att utsätta vatten för olika saker. Ord, böner, TV-brus o.s.v. för att sedan göra snöflingor av det. Flingornas form påverkas stark....

Själv vet Tanten att vatten är lätt att harmonisera med hjälp av Qi.

förmodligen är det en av alla faktorer som gör Qi så verkningsfullt i behandlingen av människor. Om du vill så visar jag gärna.

Siffrorna nedan är gamla, men får stå kvar ändå.

De visar på de stora proportionerna - och kanske en dag kommer jag skriva om förändringarna som sker...

Vatten finns överallt. Jorden kallas ofta för den blå planeten. Trots det är det bara en liten del av vattnet som syns, och en ännu mindre del som vi kan använda.

- Ca 71% av jorden är täckt av vatten.

-Varje dag avdunstar omkring 1 299 kubikkilometer vatten upp i atmosfären.

-Bara 3% av allt vatten är sötvatten.

-Samlades allt jordens vatten i ett klot skulle det ha en diameter på 1 400 kilometer.

-Bara 0,3% av vattnet kan användas av människan. Resten är antingen för salt eller otillgängligt.

Såhär är vattnet fördelat 2006:

-Levande varelser           0,0001%

-Sumpmark                    0,0008%

-Atmosfären                      0,001%

-Jordfukt                           0,001%

- Floder                             0,002%

-Sjöar                                0,013%

-Permafrost                      0,022%

-Grundvatten                         1,7%

-Is och snö                           1,74%

-Oceaner                             96,5%   (1 338 000 000 kubikkilometer)

                                                                                                        (Illustrerad vetenskap 16/2006)

 

-239 000 000 000 kubikmeter av Grönlands inlandsis smälter bort varje år. De enorma mängderna smältvatten får världshaven att öka med ungefär 1/2 millimeter / år.                                    

  (Illustrerad vetenskap 15/2006) 

 

  

 

 

 

Vill du veta mer?

sussie@qvanttanten.se   www.qvanttanten.se   070-5269316

Väl mött!

/Sussie.

 

 
 

 

Att både glöda...

       och vaja i vinden!