Nanotekniken och cancer

Cancer är idag den tredje största dödsorsaken, efter självmord och hjärt/kärlsjukdommar hos den aktiva befolkningen i Sverige. Var tredje person kommer att få cancer i Sverige efter vad de säger på TV -13

Det är även ett faktum att att bara 50% av cancerpatienterna dör idag, till skillnad från 100% förr i tiden. 25% blir helt återställda och 25% kan leva ett gott liv med en sovande tumör.

Tanten läste för många år sedan om de vanligaste dödsorsakerna i världen. Det var ungefär rangordnat såhär.Svält, krig, krig och svält, farligt samhälle, bristande sjukvård och socialförsäkringssystem - och så olika blandningar av allt detta.  Vi har hittills inte haft dessa omständigheter i Sverige!!! Vilket vi ofta glömmer att uppskatta. 

Då man slipper dessa skäl, kommer ju givetvis andra högst på listan. Om man bor i t.ex. Palestina, Irak, Afganistan,  kanske Harlem eller Soweto hinner man väl knappast få cancer innan man har dött av andra skäl.

Man säger även att det kommer nya genombrott i cancerforskningen ungefär var tredje månd, så forskningen går oerhört fort.

Här kommer ett kort sammandrag från en artikel ur Vetenskapens värld 15/2006, kring ett av dessa genombrott som Tanten tyckte lät spännande. 

Anledningen är att Tanten å det alvarligaste menar att Tantens tekniker är elektromagnetiska, och att artikeln belägger riktigheten i att elektromagnetism är bra i cancerbekämpningen.

Observera att Tanten INTE påstår att Tantens tekniker hjälper mot cancer, men i dessa lägen är många beredda att testa ett vilt kort! Givetvis som komplemet till den gängse vården! Då Tanten haft cancer och behandlat sig själv med Tantteknikerna kan hon bara intyga att hon fortfarande lever, och i dag med bättre hälsa än innan tumören! Nu har det snart gått 14 år och detta stämmer fortfarande ;-)

Tantkommentar: Det är ju så att patienten vid cancebekämpning försätts i ett läge så nära döden man kan komma, så hoppas man att tumören som ju växer mest, även dör först. Så får man återhämta sig någon vecka innan det är dags igen. Förhoppningsvis håller man sig på "rätt" sida om liemannen hela behandlingen igenom. Lindrigt sagt, kan man påstå att detta inte är någon picnic!  

Så... här kommer artikeln.

Nanoteknik skall bota cancer

Harmlösa partiklar av guld eller järn blir glödheta då de belyses med laser eller utsätts för ett magnetiskt fält. Det utnyttjar läkarna i en ny typ av målstyrd behandling av cancer, som ger betydligt färre biverkningar än både cellgifter och strålbehandling.

De aktiva substanserna i dessa metoder dödar nämligen inte bara tumören, utan allt de kommer i närheten av. Tusentals friska celler dör också.

Tankommentar: Det är ju så att patienten försätts i ett läge så nära döden man kan komma, så hoppas man att tumören som ju växer mest, även dör först. Så får man återhämta sig någon vecka innan det är dags igen. Förhoppningsvis håller man sig på "rätt" sida om liemannen hela behandlingen igenom.

...Nu har forskare i Tyskland och USA utvecklat en ny princip för cancerbehandling, som gör att man i princip slipper alla biverkningar. Grundaren heter Andreas Jordan. Företaget MagForce Nanotechnologies har ansökt om tillstånd att starta behandlingen med denna teknik i Tyskland 2007. Man börjar med att inrikta sig på prostata- och hjärncancer.

De nya metoderna kombinerar medicin och magnetism, som var för sig är helt ofarliga. Den harmlösa medicinen tar sig fram till cancercellerna utan att besvära de friska cellerna.

Väl där möter den det ofarliga magnetiska fält som är riktat mot tumören och tränger genom den friska vävnaden utan att göra någon skada. Kombinationen av medicinen och magnetismen är emellertid en livsfarlig coctail, och detta får cancercellerna känna av i form av en kraftig värme, som dödar dem direkt.

Cancerceller växer och delar sig hela tiden. Därför är de alltid hungriga. Likt amöbor kastar de sig över de aockrade nanopartilkarna för att suga åt sig näringen. De friska cellerna har inte alls samma aptit, så de undviker nanopartiklarna eller tar bara upp dem i väldigt liten omfattning. Det blir deras räddning, för nu placeras patienten i en skanner, som skall skapa ett magnetfält kring tumören. När magnetiska partilkar kommer ner i nanostorlek får de en helt ny fysikalisk egenskap som kallas superparamagnetism.

Detta betyder att deras eget magnetfält kan påverkas av värme, så att de magnetiska polerna byter plats och att värmeenergin omvandlas till magnetiska krafter. Omvandlingen kan även gå åt andra hållet, så att nanopartiklarna utvecklar värme varje gång deras magnetiska poler vänds. Det är precis vad den magnetiska skannern gör. De ser till att magnetfältet kring tumören byter  nord och sydpol 100 000 ggr/sek. Detta genererar en våldsam värme i nanopartiklarna. Temperaturen stiger kraftigt.

Celler börjar dö redan vid 45 grader. Cancecellerna, som  kan ha ätit flera tusen sockeröverdragna nanopartiklar kan komma upp i 70 grader så att de formligen grillas ihjäl.

Den superparamagnetiska egenskapen är helt specifik för nanopartiklarna, så de celler som inte tagit upp dem påverkas inte alls. I försök har det visat sig att patienerna varken fick smärta eller andra biverkningar.

 

En forskare i USA, Ivan El-Sayed vid Universitetet i Californien har gjort liknande undersökningar fast med guld istället.

 

  

 

Vill du veta mer?

sussie@qvanttanten.se   www.qvanttanten.se   070-5269316

Väl mött!

/Sussie.

 

 
 

 

Att både glöda...

       och vaja i vinden!