Samtalsstilar.

Ta ordet i din makt och bli en talare.

 

När och var behöver just du förstärka din förmåga att tala väl?

På mötet, festen, jobbet, hemma, i podiet...

 

        Mjuka samtalsstilen                

 • Bygger på oxytocin                    
 • Deltagarna är vänner                 
 • Målet är att bli överrens             
 • Gör eftergifter                           
 • Vänlig i person och sakfrågor     
 • Litar på andra                            
 • Ändrar gärna ståndpunkt          
 • Erbjuder                                    
 • Ger erbjudanden                        
 • Visar var du står                        
 • Söker nå en lösning som motparten kan acceptera           
 • Insisterar på överenskommelse   
 • Undviker kamp mellan viljor       
 • Vill finna en lösning                  

 

 

        Hårda samtalsstilen

 • Bygger på adrenalin
 • Deltagarna är fiender
 • Målet är att vinna
 • Kräver eftergifter
 • Hård i person och sakfrågor     
 • Litar inte på andra
 • Håller fast vid sin linje
 • Hotar
 • Gör inga eftergifter
 • Visar inte var du står
 • Söker nå en lösning som du själv accepterar
 • Vidhåller ståndpunkt
 • Vill vinna kampen mellan viljor

 

Därför skall man kunna!

Det talade och skrivna ordet är en av de faktorer som gör oss mänskliga.

Språket är en förutsättning för att kunna, tänka - känna - handla rätt och adekvat.                      

Språket rör och berör både talaren och den tilltalade.

                                                                                                  

För den som behöver sammanfatta och gå vidare i sitt liv...

 

 

 

Vill du veta mer?

sussie@qvanttanten.se   www.qvanttanten.se   070-5269316

Väl mött!

/Sussie.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Att både glöda...

       och vaja i vinden!