Tantens behandlingar.

 

Målet med Tantens verksamhet är att ...

 • Hjälpa till att komma tillrätta med symtom på ohälsa och misshälligheter.
 • Introducera i qvantfysiska metoder och tekniker.
 • Erbjuda en stunds lustfylld och kvalitativ egentid för den som vill ha lite lyx i vardagen.

OBS!

Tantens tekniker kräver just DIN vilja att återta DIN egen livskraft och välbefinnande.

 

För detta ändamål erbjuder Tanten ett urval behandlingsmetoder...

Samtal om livslust och hälsa:

Ibland kör man fast i gamla hjulspår. Just då ser man inte sin egen lösning på sina egna problem. Då kan det hjälpa med en utomstående, neutral "spegel" för att få syn på det självklara.

Tanten är varken psykoterapeut eller psykolog - men har genom åren sett och hört det mesta.

Mångårig erfarenhet av kreativa samtal med framför allt krigstraumatiserade människor ger ett perspektiv, där det mesta är möjligt och livet går vidare.

Om den erfarenheten kan hjälpa dej vidare, är det bara bra.

 

Reiki:

Reiki är en sammansättning av två ord och betyder re - återta, ki- livskraft.

Ki är den passiva/mottagande yinkraften.

Reiki är en metod att fylla sig själv och/eller andra med ny frisk Ki.

Med detta återtar man sin egen livskraft och besvärande symtom på obalanser reduceras. Behandlingen stärker dig även så att du kan hantera återstående problem på ett mer ändamålsenligt sätt.

 • Reiki, fysisk
 • Reiki, distans
 • Reiki, fysisk + distans

Horstmannmassage:

Horstmannmasage är en metod där man masserar, lirkar och kortsluter akupunkturpunkerna.

Med detta öppnas flödet av livskraft på ett mycket markant och märkbart sätt.

Obalanser reduceras, vilket innebär att smärtsamma fält får hjälp att läka.

 • Horstmannmassage, ileosakral behandling
 • Horstmannmassage, arm och skulderfrigörelse
 • Horstmannmassage, fotfrigörelse
 • Horstmannmassage, självsabotagefrigörelse

 

 

Quantum touch:

En metod som kan användas separat eller som förstärekare av övriga tekniker.

Här följer man smärtans väg genom kroppen.    

 •  Quantum touch, fysisk
 • Quantum touch, distans
 • Quantum touch, fysisk + distans

 Wai och wu - Qi:

Två klassiska schamanska metoder. Behandlingen sker på ett par meters avstånd.

 • Waiqi - qibehandling på traditionellt sätt. Healing på ca 1-2 meters avstånd.
 • Wuqi - "the treestuff". Den mest högvärdiga qi som kan aktiveras, direkt från naturen.

 

Öronljusbehandling:

En metod att "städa öronen" och alla dess akupunkturpunkter. Skönt och nyttigt!

 

Vill du veta mer?

sussie@qvanttanten.se   www.qvanttanten.se   070-5269316

Väl mött!

/Sussie.

 

 
 

 

Att både glöda...

       och vaja i vinden!