Unga av i dag är en annan art än tidigare generationer. 

 


Det viktigaste först!

Vi är mitt uppe i ett paradigmskifte!!! Av mänskligheten alltså...

Från analog till digital. Från Homo Apiens till Homo Creator, eller kanske Homo Sensibele?

Den skapande människan... fri, flödande här och nu...

Den nya tidens människor är medfödda healers - men utan körkort!

Då allt är som det skall alltså. Men visst gör det ont då knoppar brister?

 

Allehanda personliga egenskaper som inte räknas till de "normala" d.v.s tysta, lydiga, foglia, underdåniga... har genom historien tillskrivits diverse orsaker...

Innan de stora invandringsvågorna räcke det med att vara från Stockholm, skillsmässobarn, akademikerunge, ha något efternamn som inte slutar på son... listan kan göras oändlig.

De har säkert varierat mellan olika platser och sociala skikt, men grunden är att en att definiera och särskilja "dem" från "oss".

"DE" är för det mesta något sämre, och bör åtgärdas och korrigeras för att passa in - eller som ett varnande exempel för dem som eventuellt funderar på att avvika från kollektivet och dess värderingar.

 

Vi lever i en ny sorts tid.

En diffus normlöshet 

Diffusa förväntningar

Diffusa bekräftelser

Diffusa tillrätta-visningar

En samhällsapparat och struktur i fritt fall.

 

 

Barn och unga är alltid symtombärare på vuxnas kriser

Individuellt

Familjärt

Samhälleligt

Utöver detta kan de givetvis bära sina egna trauman med.

 

 

En ny tid kräver nya lösningar.

 

Einsteins citat här……….

 

 

 

Den som inte kommer som ett barn till paradiset – kommer aldrig in. 

Är barn lydiga, fogliga, följsamma och tindrande… eller dynamiska, expressiva, utforskande små människor som tänjer alla gränser? Vilka vill vi ha? Vilka vill vi va´? Välj själv!

Dessa "nya" människor lever efter en ny och mer kvalitativ agenda.

Från osynlig, anpassad och lydig till – rak, ärlig och fri som ledande mål i vardagen och livet. Dessa människor är omöjliga att kuva och tukta, vilket varit ett välbeprövat sätt under tidigare epoker.

Istället är väg-ledning och tillrätta-visning en framkomlig väg .

För detta krävs att man själv vet vart man är på väg.

 

Qvanttanten är en dynamisk och flexibel ”verktygslåda”med redskap att ge företrädesvis, unga och sökande vuxna människor inspiration att leta vidare för möjligheten att utvecklas mot sin fulla potential – för att på så sätt, kunna leva fullt ut och bli väl förberedd för kommande utmaningar i livet.

Skillnaden mellan nuvarande och tidigare generationers livsmål och dess komponenter är rudimentär.Frågan är om inte den nya vågens folk får ett trevligare och mer meningsfullt liv?

 

Om livssituationen inte är tillfredsställande märks detta omedelbart, av dem det berör.

 

Tidigare har sådana problem ”anats” av personer långt från problemens källa. Dessa ungdommar lever ut de upplevda obalanserna och manifesterar därmed närmiljöns dysfunktionalitet. Omedelbart och utan säkerhetsbälte.

Då den nya generationens medborgare lever under obearbetad press eller i ogynsamma miljöer och inte ges redskap att hantera detta, reagerar de ofta omåttligt, självförbrännande och spegelvänt gämfört med tidigare generationer.

Ett är dock kvar. Människor som lever under kamp kan bara kämpa, fly eller "spela döda". Detta faktum gäller absolut den nya människan med. 

 

 

Den nya tidens tänkeram                                                       Tidigare generationers normbas.

 1. Mitt unika jag                                                                        ”Som folk”
 2. Egna mål                                                                                 Andras mål
 3. Uppleva                                                                                   Kontrollera
 4. Uttrycka                                                                                  Inordna
 5. Innerlig                                                                                   Avskärmad
 6. Utveckla                                                                                  Anpassa
 7. Tydliggöra                                                                              Dölja                   
 8. Samverka                                                                                Kämpa               
 9. Enhetstänk                                                                              Konkurens
 10. Omedelbar                                                                               Fördröjd
 11. Intuitiv                                                                                      Kontrollstyrd
 12. Upplevande                                                                               Konstaterande
 13. Innehåll, viktig                                                                          Form, viktig
 14. Obekväm                                                                                   Maklig
 15. Spänningsökande                                                                     Trygghetstörstande
 16. Oförutsägbar                                                                             Rigid
 17. Krävande                                                                                    Foglig
 18. Känslostyrd                                                                                Regelstyrd
 19. Impulsiv                                                                                      Förnuftig
 20. Leva fullt ut                                                                                Överleva och stå ut

   

   

   

  Busiga pojkar har alltid funnits. 

  I bondesamhället hade de sin givna plats och var en tillgång. Under industrialismen fanns det fortfarande utrymme. Svetsare, snickare... och företagare.

  Under den här epoken föddes begreppet ungdom och Fritidsgårdarna blev ett svar på det nya ”problemet med pojkarna”.

   

   Men – var får de plats i dag? Många skakar galler eller är någons klient?

   

   Är dessa människor likt dinosaurier, på en väg mot utdöende? De lär inte ge upp eller foga sig frivilligt. De är ju nu dessutom uppgraderade till 2.0 - en spännande utmaning.

  Tidigt 1900-tal gjorde tappra ansträgningar med kyrkan och nykterhetsrörelsens folkrörelser - det funkade tillfälligtvis, men nu måste frågan lyftas igen.

  Du och jag bestämmer svaret! Givetvis finns det plats, men det krävs lite anpassning av spelplan och spelregler. Är du beredd?

   

  Men flickorna då? 

  Pojkarna är historiskt sett utåtagerande. Slåss och stjäl. Kör för fort… o.s.v. Flickorna räknas som inåtagerande. De skär sig, får ätstörningar och väljer gärna livspartner bland de busiga pojkarna. Så rullar det på.

   

  Vi går dock mot en androgyn tid där rollerna blandas och flyter samman. Fler faktorer samverkar och ger ett helt nytt panorama med många fler kombinationsmöjligheter.

   

  Konsten att säga nej. 

  Varje förändring innebär en sorg, även om resultatet blir till det bättre. Kränkta människor samarbetar aldrig. Då våra ungdomar säger nej / orkar inte kan det betyda nästan vad som helst. Ofta är det ett tecken på osäkerhet.

  Jag förstår inte

  Vet inte hur och i vilken ordning det skall göras

  Kan inte göra det du vill 

  Är inte säker på när och hur du menar att jag är klar 

  Vill inte utsätta mej för risken att göra bort mej

   

  Tekniker för att få ett ja! 

  Givetvis skall barnen / de unga  lära sig allt om healing och att heala sig själva!

  De gör sig då hanterbara och självgående själva - fast på en högre medvetandenivå.

  Samtidigt tvingar de sin omgivning att ta itu med sig själv. Både på individ och samhällsninivå. Det är därför vi fått dem i detta tillstånd just här och just nu.

  Och, förutom detta; Förutsägbarhet utan pekpinnar.

  Struktur, disciplin, medbestämmande kryddad med humor.

   

  Vi lever i en sådan vansklig situation att vi tvingas välja.

  Antingen lära oss själva tillsammans de unga mer om Qi, vårt energetiska system och healingeller stoppa i dem amfetamin för att "göra dem" hanterbara.

   

  Då vi och samhällsapparaten har ett så stigmatiserat förhållande till Qi och healing är detta en snudd på omöjlig uppgift. Samtidigt har EU beslutat lägga en Qvanttrumlare i Lund med frågan; Vad har qvanten för bärighet på hälsan?

  Vi måste, tillsammans med de unga ge dem svaret på den frågan.

   

  LUGNT är väl det viktigaste den Svenska folksjälen. Det måste vara LUGNT!

   Är et bara Tanten som ser ett samband? En repris på en dålig film! Tanten själv börjar så smått förstå att hade hon varit tonåring i dag hade risken för att bli iproppad ett helt hav av amfetamin varit överhängande. Tack gode Gud så är Tanten en stor flicka nu och får själv välja.

  Och Tanten väljer; det är faktiskt inte helt fel att ha ett fullt känsloregister, spontan och lite yvig. Det är att leva, helt enkelt. 

  Man kan gå på svindyra kurser i evigheter för att åstadkomma detta - och då är det ju bra, under förutsättning att man inte lyckas. Man måste ju vara lugn! Man kan ju för övrigt gå på ännu fler kurser för att uppnå även detta - helst samtidigt!?!

   

  Vet du att den ultimata lösningen på alla otrevliga beteenden och känslor kom på 70-talet. Den heter Benzo, inga biverkningar eller långtidseffekter. Vilken ren jävla smörja! 

  En hel nation traumatiserades. Inte bara de som blev missbrukare på recept, ca 200 000 individer om jag minns rätt, utan alla anhöriga och deras avkomma i flera led.

  Då kom förra vågens Lyckopiller, med målet att skapa fogliga Svenssons och gediget folk av de opassande, gjorde en hel generation till missbrukare på recept.

  Detta under miserabla förevändningar och obefintlig kunskap....men i den akademiska och evidensbaserade förnuftighetens namn. Rent åt h... säger Tanten med besked!

  Tanten själv har hittills inte hört någon offentlig ursäkt för det tilltaget.

   

  Nu gör vi detsamma med deras barnbarn!!! Ska vi aldrig lära oss?

   

  Barn är och förblir symtombärare av vuxnas dysfunktionalitet.

   

  Är det verkligen så att varenda unge numer skall behöva detta, så måste man fundera på - VARFÖR?

   

  Våra ungdomar ges amfetamin för att bli lugna – otroligt! Den enda lösningens väg.

  Om man inte ens förstår att människor som blir lugna av amfetamin förmodligen reagerar ”tvärtom” på många sätt, är det mycket illa.Vem har gett svar på långtidseffekterna?Är lite amfetamin under lång tid ofarligt? 

   

  Benzo och amfetamin är osynligt, subtilt och fullständigt förödande.

   

   

  Kan det vara så att det är de som är friska och vi som är galna. Görs detta för deras högsta bästa, eller för att vi skall få det lugnt? Kan man tro att de lever ut all den stress, frustration och dysfunktionalitet vi vuxna, förståndiga och ... lugna människor skapar?

   

  Kan man tro att dessa barn är som skummet på en skakad öl - då någon äntligen öppnar på locket. De kanske bara är våran pysventil?

   

   Och Tanten tror säkert att om det var meningen att ungarna skulle ha amfetamin i blodet - hade detta kommit medskickat från högre instans.

  Nej, historien upprepar sig och ingen säger något. Osynliga ersättningar för kedjor och bojar. Det stävjar bara symtomen och hjälper oss blunda vidare….

  Tyvärr slår sådant alltid tillbaka tusenfallt.

   

  Sverige bad de som adopterats under tidigt 1900-tal om ursäkt under värdiga former för något år sedan. Något liknande borde göras för alla dem som blev missbrukare på recept och deras anhöriga. Men det är tyst, så tyst.Nu upprepas historien.

   

  Vi har även ett annat professionellt dilemma.Nu för tiden har varenda unge en diagnos med konstiga bokstäver... Diagnoserna och dess kriterier vilar på "väl beprövad grund". Men dessa grunder fungerar inte med den nya tidens barn. Så var det sagt. Tanten tycker dessa diagnoser ofta brukas som stigmatiserande maktmedel i stället för tröst och hjälp.

   

  Vuxna är utmattade och utbrända, de unga har damp och ADHD. Ser du inte sambandet? Över och underfunktionalitet i ett vobblande samhälle.

   

   Att röra sig i vardagen har blivit stigmatiserande. Kan du inte sitta still?

  Människan är gjord för rörelse. Att vila i rörelsen, följa rytmen, andas med kroppen.

   

  Kroppen ilar då hjärnan vilar.

  Hjärnan ilar då kroppen vilar.

                                                                                                                                                         A. Henriksson

   

   

   

    Barn ska, förundras, överrumplas, inspireras, tänja sina gränser tryggt.

  Barns jobb är att leka med hela kroppen. De måste simma, cykla, springa, hoppa, tumla... Barn skalll medvetet formas med hjälp av blommor, maskar, snöflingor och allt annat som finns i obegränsad mängd till vår förnöjsamhet. I det finns en oändlig rättvisa och inga ursäkter är legitima.

   

   Verkligheten är bara en föränderlig omständighet. Allt går lätt och bra. Slumpen finns inte. Vi är på väg mot ”mitt mål för din räkning”, väl medvetna om att vi kommer få reda på då dessa krockar med omgivningen. 

   

   Thats to bee in comand

   

  Lydnad krävs

   

  Ledarskap förtjänas

   

   Den mogna människans uppgift

  En god, medveten tanke och välgrundad känsla, manifesterad i adekvata ord och målmedvetna handlingar. Föräldrar och andra vuxna ska skapa tillfällen till förundran, överrumpling och inspiration. 

  Föräldrar och andra vuxnas uppdrag är att medvetet och kärleksfullt forma en medmänniska som skall leva nu och i framtiden. Vuxnas plikt är att själva förundras, överraskas och inspireras…hmmm!

   

   Den vuxnes redskap i detta är att vara;

  Tydlig

  Kontrastfull

  Adekvat

  Snabb

  Följsam

  Bekräftande

  Rolig

  Initiativrik

  Ärlig

  Kärleksful

  Inte sätta gränser utan vara den – hängde du med nu?

  … så gott och ofta man förmår! 

  Det är ju inte så att ”vi” fixar till ”dem” som en defekt maskin.

   

  Delaktighet ger ansvar, skapande ger lycka!

   

  Så det där med maten. Stenålderskost, bara fett, bara kött, bara grönt...

  Om man läser lite om den Vediska filosofin kan man förstå att den mat man är sugen på har den frekvens man behöver, eller inte behöver.

   

  Om man är slö och överviktig, kommer man säkert att korrigera detta genom mycket frukt och grönt. Om man sedan slutar med Coca Cola och hamburgare så bidrar även detta till ökad aktivitetsgrad och sänkt vikt... och så är det med alla dieter av olika slag. Om man börjar med att analysera sig själv och sin personlighet kan man enkelt korrigera den genom valet av mat.

   

  De ensidiga dieter som praktiseras skapar obalans i systemet, vilket slår tillbaks då man upphör med dieten. Kan man ha maten som medicin? Är maten medicin? Borde maten vara medicin? Nyttig, vacker och god. Jo så är det nog. Men - är det så i dag? 

   

  Vet du att jag ibland tänker att jag tillhör den sista generationen som kände det högtidligt att dricka "köpesaft" med kemikalier. Det gemnsamma mellan barnen och våra konstiga dieter är denna bokstavsnoja.

  E-koder att tyda och försöka förstå. Har detta något samband?

   

  Socker- räknas som mer beroendeframkallande och svårare att befria sig från än opiatmissbruk. Den unga människan av i dag är extra känslig för socker.

  Mat med kärlek. Hur mycket kärlek kan rymmas i en måltid? Kolla själv. Måltiden bör vara rituell, lugn, trevlig, en stund för samvaro och samtal.

  Bästa sättet att döda en middag är att micra den.

   

  Kläder

  När blev det onaturligt att gå klädd i plast preparerat med kemiska miljögifter? Tror vi att det påverkar ditt personliga ekosystem lika mycket som naturens? Jag tror det, vi är nämligen en del av den.

  I dag använder vi kläder som social markörer för att signalera vem, vad man är och tycker, mer än för att dölja, värma och skydda kroppen på ett bekvämt och funktionellt sätt.

   

  Media

  Vi lever under ett informationsförtryck som unga människor omöjligt kan hantera. Informationsmassan under en normal vecka överstiger med råge den informationsmängd farfar utsattes för under ett helt liv.

  Tyvärr mainstreemas vi till en konfrontatorisk medvetanderam med hjälp av media. Denna belyser, befäster och understödjer de nya beteendemönster vi ser.

  Kombinationen dataspel och unga människor är obegripligt för Tanten.

   

  Hjärnan kan inte skilja mellan fiktion och verklighet och vi programmerar unga människors hjärnor med hjälp av fiktivt våld i alla former, på ett sådant sätt att de kommer lida av posttraumatiskt stress i samma utsträckning som flyktingbarnen rån Bagdad.

  När såg vi något uppbyggligt och vackert i media senast? Själv vill jag göra Gladradio och Snäll-TV med hjälp av unga reportrar med nya tankar. Men det är svårt. Dåtiden regerar visst fortfarande... fast kanske inte i Kalmar ;-)


  Familjen

  Eller kärnflocken, den trygga basen i livet... eller vad man nu kan kalla den....

  I dag - ytterst föränderlig och obeständig.

  Ungar byter hem och föräldrar i en aldrig skådad omfattning och takt.

  Om psykologerna tror att 60-talisternas babytid, alltid liggande på magen och ammade var 4e timme - punkt slut; påverkat oss som kollektiv. Vad tror vi då om detta?

   

  Med dessa ny superkänsliga människor är det inte direkt optimalt. 

  Att vi "den mogna människan" sedan använder de metoder vi kan och känner till för att inordna "dem" i "vår" verkighet är kanske mest för vår egen prudentlighets skull.

  Att provocera folk till lydnad, inordnade i boxar administrerade av dem som tjänar på det - på den åtgärdades bekostnad - utan framkomliga vägar till annat... Det är väl inte konstigt att de skriker? 

   

  Hade Sverige varit en bondgård och djurungarna uppvisat vårt beteende...

  Hade djurskyddande myndigheter omedelbart stängt hela klabbet!

  Skall vi själva och våra ungdomar verkligen ha sämre levnadsbetingelser än höns?

   

   

  Lästips:

   

  Den högkänsliga människan. E Aron (Mycket läsvärd i vår tid!)

  Livet måste ha mening. J. Frankl

   

  Lugn och beröring. Kerstin Uvnäs Moberg

   

  Det är aldrig för sent för en bra barndom.  B. Furman.

   

  Vill du veta mer?

  sussie@qvanttanten.se   www.qvanttanten.se   070-5269316

  Väl mött!

  /Sussie.

   

   
   

   

  Att både glöda...

         och vaja i vinden!