Smart på många sätt.

 

Psykologen Howard Gardner publicerade 1983 en teori om att det finns flera olika typer av intelligens. Här kommer en kort sammanfattning.

Var har du dina styrkor och svagheter? Hur hänger detta ihop med vad du tycker är roligt eller tråkigt? Visst är det häpnadsväckande vilken mångfald det blir då man ser alla kombinationsmöjligheter… fantastiskt!

En pusselbit till den unika människan.

 

  1. Bildklok. Man lär via ögonen, genom bilder eller genom att skapa och måla.
  2. Existentiell intelligens. Den senaste av Gardners kategorier.
  3. Jagklok. Kunskap kommer då man är ensam och reflekterar.
  4. Kroppsklok. Man lär via kroppen. Röra, känna uppleva med sina sinnen.
  5. Logikklok. Siffror, logik och struktur ger förståelse och begriplighet.
  6. Musikklok. Musik och rytm. Lyssna, sjunga och spela ger inlärningsmöjlighet.
  7. Människoklok. Man lär i arbete, umgänge och samspel med andra.
  8. Naturklok. Naturens företeelser, utomhusvistelse, naturföremål ger förståelse.
  9. Språkklok. Läsa, skriva, lyssna till berättelser och skrönor ger förståelse.

 

Vill du veta mer?

sussie@qvanttanten.se   www.qvanttanten.se   070-5269316

Väl mött!

/Sussie.

 

 
 

 

Att både glöda...

       och vaja i vinden!