Flykting i Europa

 

Nu var det länge sedan jag skrev något. Då jag blivit ombedd att delta som "framtidsspanare" i ett Europeiskt forskarprojekt kring socialt utvecklingsarbete, med frågan - Hur integrerar vi alla dessa flyktingar lite bättre, ska jag här fundera kring detta... och ni ska hjälpa mej på fb att tycka och tänka!

 

I det Sverige jag växte upp i på 70-talet, var jag själv den som kom längst bortifrån. Resan från Stockholm till Växjö var dramatisk och jag var den som var en annan sort. Alla var blåögda, men jag var den som sa; reven rev en annan rev.... Nu är det annorlunda. Aldrig har det skett så dramatiska samhällsförändringar under en människas levnad.

 

Krig har ändå alltid funnits. Även de har förändrats under 1900-talet.

Under första världskriget var 95% av offren militära och 5% civila. Under andra världskriget var 50% av offren militära och 50% civila. I dagens krig är 95% av offren civila och bara 5% militära. En total omkastning av vapnens makt på samhällsstrukturen. Detta under en "kvinnoålder".

 

En sak är dock densamma. Det är män som skapar vapen, startar krig, bestämmer vilka våldsyttringar som räknas in i krigets ram, tjänar de stora pengarna på kriget,och bestämmer då kriget räknas som avslutat.

 

Läser man Gamla Testamentet ser man, det har alltid krigats i Mellanösten. Då, för 2-3tusen år sedan var förödelsen lika stor som i dagens Syrien, men då skedde detta man mot man med häst och vagn. I dag räcker ett knapptryck för att förgöra en hel stad.

Samtidigt har det blivit praktiskt möjligt att förflytta sig kors och tvärs över planeten. Vi färdas över halva jorden under samma tid som forntidens människr kunde ta sig några mil. Detta gör ju att vi blir en mänsklig fruktsallad med små bitar av allt, sammanblandade i en stor karott - jorden. Allt är som det ska vara!

 

Vi SKA blandas, spänna våra sinnen och stå på tå för att hitta en lösning till fredlig och njutbar samexistens!

Det är bara ett problem. Den förödande rädslan. Rädslan för det okända. Rädslan för rädslan själv.

I detta finns två lösningar. Fly eller fäkta! Vi fäktar lite olika....

Med vapen eller ord. Med våld eller intighet. Kärlekens motpol är inte våldet - det är negligerandet. Med papper och penna - ursäkta, dator- registrerar,katalogiserar och dissikerar förtvivlade människor till moduler och nummer. Jag ska senare visa hur "vi" sedan snurrar dem - och oss i livets råsaftscentrifug tills den smakfulla mänskliga salladen blir ett klafsigt kladd. Dett blir dock en annan dag.

 

Vad kan vi då säga om "dem"... de andra som inte är som "oss". 

"De" är inte bara brunögda, "de har lite annat som följer med...

 • De är alla krigstraumatiserade. De har ju kommit hit som flyktingar! Krig gör människan till något annat. Bland annat blir man ständigt rädd för det okända, oförmögen att lära nytt eller förvänta sig gott.
 • Kommer man sedan från ett flockstyrt samhälle, där alla bryr sig och lägger sig i allt man företar sig, tänker och tycker - med fördömmande och spe - e dé inte så kul å vá mé... som 08an sa...
 • Orden. De välsignade orden! Har man inga ord så kan man inte tänka! Man kan inte sitt ursprungsspråk, mer än vad man hört av dem som inte heller visste. Svenska språket äger man inte heller. Under min tid som chef på Röda korset träffade jag många krigare... Jag gjorde min egen undersökning. Frågade dem såhär... Jag tror att ; där orden tar slut tar knytnävarna vid, där knytnävarna tar slut tar vapnen vid och de enda som krigar och slåss gör det - inte för att plåga andra utan för att överleva själv. Vet du vad dom sa? De sa JAAAA så är det!
 • Bildning och skolning. Tja, har man krigat och stått i så kommer den på efterkälken...
 • Begreppsförvirring: tradition, kultur och religion är allt man har för att styra sig fram i livet. Hela livet blir en snitslad bana mellan haram och halal. Att jag själv kallar samma sak för pennalism, förtryck och maktmissbruk gör det svårt att diskutera. Om dessa ord och dess betydelse är livets plattform lämnas inget utrymme för gemensam utveckling!

Vi kommer aldrig mötas... eller kan vi?

 

Sören Kirkegaard säger såhär...

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är och börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste man visserligen förstå mer än han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om man inte kan det hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodigoch vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa. Och me detta måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. kan jag inte detta så kan jag inte hjälpa någon!

 

Koranen säger såhär... (Såsom jag uppfattar det)

 • Du fick både hjärna och hjärta för att ta dej fram i livet. Du fick även vänner och familj att tänka tillsammans med. Om detta inte räcker för du även den här boken, Koranen för att komma vidare.  Koranen är dock ditt sistahandsalternativ och bara ämnad som inspiration för tanken då du kört fast..
 • Gud /Allah skapade människan och de subtila energierna, på det att människan skall återuptäcka de subtila energierna och därmed dyrka mej/Allah till mitt rätta värde! (Står någonstans. Vet du var? Hör gärna av dej)
 • Litet lexikon.... Ordet Islam betyder fredlig och ordet muslim betyder fridsam... bara så du vet! Just där gick något radikalt åt helvete! Jung kallar det för den mentala skuggan, där allt blir bakochfram mot vad det var tänkt!

 

Jag säger såhär...

De subtila energierna är själva nyckeln! Både Gud och Allah har humor,,, nu ska du få höra..

Elektroner på rad gör elektricitet, vilket blir rostade mackor, toner och vad som helst...

Små kvantar, kvarkar och fotoner på rad blir subtila energier, vilket blir hälsa, meningsfullhet, glädje och fredlighet... om man fattar galoppen!

Nu har EU, för vilken den här texten är ämnad, beslutat bygga en qvanttrumlare i Lund - med frågan; Vad har Qvanten för bärighet på hälsan! Detta i ett Sverige som hatar att tänka - speciellt utanför boxen!!!

 

Qvantar på rad blir de subtila energier som jag kallar Qi...och som stimulerar tallkottkörteln och oxytocinet!

De ger följande effekt på hälsan och fredligheten. Man blir:

 • Ärlig
 • Nyfiken
 • Aktiv
 • koncentrerad
 • Uthållig
 • Får goda förväntningar
 • Empati
 • Lust
 • Njutning
 • Förundran
 • Meningsfullhet
 • Här och nu förmåga
 • Vi-tänkande
 • Bevarande av kunskap
 • Förmåga att lära nytt
 • Förmåga att se möjligheter
 • Förmåga att fånga tillfället i flykten
 • Agerar adekvat på stimuli
 • Återtagande av hälsan
 • Ökad förmåga att hantera kvarvarande smärta och lidande
 • Ökad förmåga att hantera livets knepigheter
 • Ökad förmåga att återhämta sig från livets knepigheter
 • Sund mathålning
 • Sund sömn
 • Sund sexualitet
 • Förmåga att älska och känna kärlek

De subtila energierna tar bara ifrån mäniskan en förmåga - förmågan att hata, slåss och kriga!

 

SLUTSATS:

EU måste ge forskarteamet i Lunds Qvanttrumlare uppdraget att forska vidare för att på så sätt komma till rätta med vår tids största problem, detta på en orsaksnivå - och inte som nu fragmentariska insatser på symtomnivå!

 

Och nu mina vänner...

Skall den "Digitala Dinosaurien" som min unge vän Mannagrynet kallade mej... Han själv vet vem jag menar... försöka få in detta i den virutuella ...något... för forskarteamet...

Därefter skall jag gå på Pesiskt Nyårsfirande hos min älskade vänner hos bästa Zahra från Zahara...

Världen har en massa vänner, smaker, toner och fnitter att erbjuda den som törs! Gott nytt År på er alla!

 

Pussogull!

/Sussie