Ett Sverige som blöder….

 

Pengar är förvisso bara ett redskap, en papperslapp, med ett fiktivt värde. Vi hittar på att det och det är värt så mycket – och då blir det så. Nu ska vi titta närmare på just detta.

Då redskapet- pengarna blivit den styrande faktor på alltings viktighet blir och dessa sedan försvinner blir det tjärvt. En påhittad bristkänsla infinner sig och vi Svenskar tystnar…. Vi blir lika tysta som araberna blir våldsamma.  I dag smällde det i Bryssel! Är det två sidor av samma förtvivlade mynt?

Jag menar att:

Sverige har 388 tusen arbetslösa personer.

Förmodligen har vi ungefär lika många personer som arbetar som sociala slavar i landet.

Sverige behöver ca. 200 tusen fler medarbetare i vård och omsorg nu!

Alltså saknar vi 200 tusen medarbetare i landet.

 

Sveriges skatteintäkter är 952,6 miljarder kronor

Utanförskapets pris ligger på 210 miljarder kronor. Beroende på hur man räknar.

Pengar som aldrig kom in i statskassan är ungefär 833 miljarder kronor.

Detta fördelat på svartjobb, social dumping och skattefifflare.

Detta betyder att:

Staten förlorar lika mycket som den får in.

Vi behövde inte ha en enda person i arbetslöshet och ändå sakna 200 tusen medarbetare.

Alltså – Alla behövs och pengarna finns!

Det enda som krävs är att vi börjar följa och leva efter de regler vi tillsammans ställt upp för oss själva!

 

 

__Saxade fakta från nätet________________________________________________________

Vad kostar utanförskap?

Sverige är ett ekonomiskt välmående välfärdssamhälle. Ändå hamnar fler än 12 procent i varje årskull utanför samhället. Det medför inte bara mänskligt lidande, utan även enorma kostnader. Varje person som fastnar i livslångt utanförskap kostar samhället 10–15 miljoner kronor per år. Det är summan av välfärdskostnader såsom sjukvård, rehabilitering och insatser från rättsväsendet plus produktionsförluster under de personernas vuxna liv. Per årskull blir det en kostnad på 210 miljarder. Utanförskapets pris för fem årskullar är lika högt som hela Sveriges statsskuld! (Utanförskapets pris, Skandia)

 

_______________________________________________________________________

Senast uppdaterad: 2016-03-17

av Frida Nannesson

Publicerad: 2008-02-19

7,6Procent

feb-16

Den senaste månaden uppgick arbetslösheten till 7,6 procent, vilket var 0,9 procentenheter lägre än samma månad föregående år. Totalt uppgick antalet arbetslösa till 388 200 personer. Den säsongsrensade och utjämnade siffran för arbetslösheten var 7,0 procent. (ekonomifakta.se)

_________________________________________________________________________________

 

BESLUT OM BUDGETEN  (Riksdagens hemsida.)

Beräknade inkomster för budgetåret 2016

Statens inkomster består framför allt av statliga skatter på arbete, kapital och konsumtion. Delar av statens inkomster kommer även från återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska Unionen (EU). I tabellen nedan redovisas hur stora statens inkomster beräknas bli under 2016.

Inkomster år 2016,
  belopp i tusental kronor

Inkomsttyp

Beräknade inkomster

Statens skatteinkomster

952 601 795

Inkomster av statens verksamhet

31 148 870

Inkomster av försåld egendom

5 000 000

Återbetalning av lån

760 800

Kalkylmässiga inkomster

10 719 000

Bidrag m.m. från EU

12 705 740

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

-88 675 336

Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto

0

 

__________________________________________________________________________________

Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, uppgick till 4 155 miljarder kronor år 2015. Jämfört med 2014 ökade BNP med 4,1 procent. Tillväxten under det fjärde kvartalet 2015 var 4,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och 1,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2015.

BNP är värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. Även om BNP inte är ett perfekt mått ger det ändå en grov bild av hur rikt ett land är. Under 2015 uppgick Sveriges BNP till 4 155 miljarder kronor. Det kan till exempel jämföras med USA vars BNP är nästan 30 gånger större än Sveriges. (Ekonomifakta)

__________________________________________________________________________________

INRIKES| Vad kostar maktelitens  skattesmitning svenska folket per år? Frågan har länge varit omdebatterad då storföretagen och deras politiker ofta mörkar sina tillgångar för allmänheten. I morgondagens Uppdrag Granskning i SVT1 ges vi för första gången en ungefärlig siffra – och summan är astronomisk.

Cirka 500 miljarder kronor årligen beräknas storföretag, förmögna styrelseproffs och rika politiker gömma undan från svenskarna varje år. Enskilda individer som har tjänat hundratals miljoner kronor utan att ge tillbaka så mycket som en krona till samhället – trots att de själva njuter av välfärdssamhällets fördelar. (aktuelltfocus.se mars-16)

 

 

 

Vill du veta mer?

sussie@qvanttanten.se   www.qvanttanten.se   070-5269316

Väl mött!

/Sussie.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Att både glöda...

       och vaja i vinden!