Detta är skrivet i samband med sjukförsäkringsreformen. Vilket år minns jag inte. Redigerat -13.

Problemsnuttifieringens tid är över! Nu snackar vi klartext!

Qvanttanten slänger sig här, ohämmat in i diskussionen om ramförslagen angående sjukskrivningstider för olika diagnoser.Tyvärr löperarbetsförmedlingen och socialtjänsten i samma sorgliga spår.

 

Tantens verksamhet är ett bidrag till den debatten.

Hittills har vi försökt lösa dessa dilemman med vetenskapliga, politiska och medicinska metoder. Tanten menar att i dagens samhälle räcker inte detta till. 

Varken vetenskapen, politiken, medicinen eller dessa  i tango med varandra klarar sin uppgift! Det märkligaste är ju att de ställer upp sina egna regler, för att bevisa sina egna teser och befästa sin egen sanning, verklighet och legitimitet. Därmed byggs murar som förhindrar kreativa och övergripande lösningar!


Vetenskapen utforskar det fysiskt enkelt bevisbara med metoder som täcker det fysiskt enkelt bevisbara.


Politiken bygger på ett ständigt tillväxttänkande och en dualistisk monopolstanke mellan partier och politiska block. En värld där strukturen /
systemet  är målet och människan medlet att nå dit - oberoende av politisk inriktning!


Medicinen vilar på en fragmentarisk och mekanisk bild där människan går sönder och repareras, och går sönder... 


Att blanda dessa förlegade synsätt till en cocktail som genomsyrar hela samhället är gammaldags och ofunktionellt i det ständiga sökandet och den gemensamma kampen för ut- eller avveckling.

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten har blivit maktens redskap att styra folket, istället för den enskilde medborgarens trygghet vid dramatiska förändringar i livet  

OBS! Nu och då hävdar tjänstemän att - Vi gör bara vårt jobb! 

 Det är precis då man bör tänka över vad man egentligen gör.

Det finns så många tjänstemän, under så många epoker som sagt detsamma. 

Som all, både ut och avveckling sker den smygande och tyst.

Tillslut är man där man sade sig aldrig vilja stå! 

Är det där vi är just nu?

                                                                   

Det är klart att det gamla sättet var förlegat och uttjänt. Det nya som kommer måste bli bättre. Diskussionen som förs nu är avgörande och viktig och att Tantens bidrag till den är menad som en seriös och kärleksfull pusselbit, bortom retoriskt och politiskt käbbel! 

 

Utbränning, depression, bristande livslust är svåra frågor som ökar i vår tid och vårt land.
Tanten menar att här finns två vägar. Ut- eller avveckling! Om möjligheterna till återhämtning, eftertanke och reflektion blockeras lämnas bara en väg kvar! Självmordet.
Självmordsproblematiken är en kraftigt nedtystad fråga, men den finns! Se vidare. "Några ord om självmord"

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten hanterar alla, medmänniskor som just nu vandrar sin egen specifika Golgata. Att Svensken är världens mest självmordsbenägna medborgare bör mana varje politiker och tjänsteman till eftertanke! Att putta någon längre ut på ättestupan är inte det mest kreativa att göra.


Tanten menar att de nuvarande förslagen, driver människor in i en ännu värre återvändsgränd, där ingen som inte varit där förstår vad som händer. Att tysta ner den principiella frågan är dock ingen lösning på problemet.


Läs gärna "Från Tvi till Qi" om Tantens egen resa in / genom och ut ur helvetet! Boken beskriver på ett enkelt sätt en livsomvälvande inre resa. Den tog i och för sig mer än tre veckor, men HUUU vilken tripp! Tusen tack till den tidens försäkringskassa och dess fantastiska medarbetare!

Av vad som tidigare framkommit av Tantens hemsida förstår var och en att livet är en spännande resa och ett utvecklingsäventyr på gott och ont!

 

Vår enda uppgift är att utforska och utveckla oss själva och kärleken.
Till vår hjälp får vi med och motmänniskor, massor av händelser som leder till olika känslor, tankar och handlingar, vilka i sin tur leder till... På så vis tragglar vi oss fram i tillvaron. Om vi inte förstår eller behöver utforska en aspekt av livet lite extra, serveras vi flera lektioner i samma ämne - tills dess vi förstått och kan gå vidare.

Om något extra viktigt behöver studeras närmare, kommer kroppen och själen att säga ifrån. Först med må signaler, uppmärksammar vi inte dem, kommer förr eller senare större och större påminnelser. En sak är dock säker - vi - alla - kommer utan undantag att hamna i återvändsgränder! Livet tar tvärstopp och det finns inte en chans att piska sig själv framåt, med några till buds stående medel!

Ett sätt att se på Bibelns budskap kan i fri tolkning sammanfattas såhär. Vi har alla vår Golgata att vandra. Enligt mina referensramar hade Jesus i det här perspektivet ett förhållandevis lungt och sansat liv. Hans livsväg och död gjorde dock en avgörande och meningsfull skillnad! Jag menar att hans livsresa är ett exempel på det fulla, ärliga och goda livet som vänder sammanbrottet till en utvecklingsmöjlighet. I hans fall från upplyst till upphöjd.

I mitt och ditt fall från ? till ?. Fyra snärjiga år, en totalrutten vecka och uppspikad på korst, med utsikt över eländet är ju iockförsig ingen enkel match. Många medmänniskor har det så hela livet.

Så har det ju alltid varit, men kan detta verkligen vara meningen? Själv tror jag inte det! Vi alla trampar vår egen och unika Golgata, många gånger, år ut och år in. Det måste ju finnas någon mening vilken antagligen är unik för var och en.

Förmodligen hittar vi inte den anledningen förrän vi nått vägs ände. När det är dags att summera, fundera och göra sina sammanfattningar av resan så väntar inte något kors utan snarare Lie-Freddans snara! Då som nu, tvår de styrande sina händer, för att befästa sin oskuld. Då som nu är det den utsatte som betalar priset.  Detta är för mej rätt svårsmält! 

Vi klagar alla över att trycket ökar, vi springer fortare och fortare i ekorrhjulet, allt blir fragmentariskt och osammanhängande....

Vår planet kämpar på precis samma sätt som vi själva gör i våra dagliga liv, vilket märks i varenda nyhetsmedia och varenda dag! Här krävs helt enkeltnya lösningar på nya tiders situationer och problem, såväl i smått som stort. 

 

Vi tar här Försäkringskassans verksamhet som exempel på problemen.

Var och en kan sedan efter eget tycke byta ut detta mot Försäkringskassans eller Socialtjänstens verksamheter.

Givetvis kan man inte sjukskrivas bort i osynligheten, koncerveras i en burk piller och gömmas bort i en statistiskt säkerställd förtidspension! Så har det varit under tidigare mandatperioder, vilket  ju är helt fel, men det nya förslaget är inte någon kreativ lösning heller!

Jag menar att det som nu sker är en kränkning av alla aktörer, både läkarvetenskapen och patienterna.

Politiken beslutar om VAD-frågor ( att sjukskrivining skall finnas), och tjänstemännen om HUR-frågor t.ex. sjukskrivningens längd och övriga rehabiliteringsinsatser. Detta, i nära samarbete med arbetsgivaren.

Att politiker ger sig in och detaljstyr sakkunskapens beslut är inte acceptabelt och ingen politisk fråga!!!

I debatten hörs en och annan läkare beklaga sig över lättvindiga sjukskrivningar som han eller hon gjort i sin tjänsteutövning. Att med anledning av egna fel / fegbeslut stödja att ansvaret skall övergå till annan beslutsnivå är inte heller korrekt.


Ansvar skall ligga där det hör hemma!

Då tanten jobbar i vården, själv varit ordentligt sjuk, och haft politiska uppdrag i bland annat, Försäkringskassans-, Socialförsäkringsnämndens-, och Växjö lasarettstyrelse, tycker jag att jag fått god insyn i frågan.

Jag har själv varit med och fattat många livsavgörande beslut för enskilda personer. Det är ett vackert och ansvarsfullt uppdrag, som av moraliska skäl tvingar mig in i den här debatten.

Då det gäller mitt uppdrag i socialförsäkringsnämden (SFN), kan jag berätta lite mer. SFN är en politiskt tillsatt nämnd som beslutar om några ersättningsformer inom Försäkringskassans system.

När det gäller förtidspensioneringen går det till så att personen blir en patient hos sjukvården som sjukskriver och behandlar.

Sjukskrivningen hanteras av försäkringskassans tjänstemän. Nu är den sjuke, en kund. Blir kunden inte frisk, blir ärendet en fråga för SFN. Då kommer en föredragande tjänsteman och förklarar situationen för SFN. Alla berörda politiker har läst igenom ärendet. Kunden själv, får komma och berätta sin historia om hon vill. Därefter går man till beslut om förtidspensionering eller inte.

Om personen inte kan gå tillbaks till arbetet och inte kan få förtidspension, hamnar "ärendet" hos socialförvaltningen. Samma person blir nu en klient. Det här systemet är väldigt stelbent och fyrkantigt.

Det finns mycket små möjligheter till indivduella eller alternativa lösningar och människorna hanteras i moduler. Antalet "ärenden" som florerar runt i den här karusellen är gigantiskt och något måste göras. Det är helt klart!  

 

 

 

Vill du veta mer?

sussie@qvanttanten.se   www.qvanttanten.se   070-5269316

Väl mött!

/Sussie.

 

 
 

 

Att både glöda...

       och vaja i vinden!