Entreprenör utan gränser.
 

Här kommer en sammanfattning av Björn Söderbergs bok.

Björn är en ung Växjökille, vars virvlande äventyr jag fick följa via hans mamma under våra år vid olika styrelsebord, där vi bland annat bidrog till flera stiliga policydokument. Björn lever idag halva året i Nepal, där han äger och driver flera företag. Här följer Tantens fria sammanfattning av en mycket tidsenlig och läsvärd bok.

- För tjugo år sedan började miljöfrågorna leta sig in på arbetsplatser och i styrelserum. I början sågs det som ett problem, men blev med tiden något positivt. Idag är miljöteknik en av Sveriges viktigaste exportbrancher.

Detsamma sker nu med dagens ökande intresse för socialt ansvarstagande. Miljöfrågan och det sociala ansvaret bidrar var och en för sig, och tillsammans till en hållbar utveckling. Detta är inte någon övergående eller tillfällig trend.


 

Socialt ansvarstagande handlar inte om att skriva välformulerade policydokument. Det handlar inte heller om att skänka delar av vinsten till välgörande ändamål för att på så sätt putsa upp sin image som ”det goda företaget”.

Socialt ansvarstagande handlar om att göra affärer på ett sätt som bidrar till positiv utveckling. Antingen genom att bygga en företagskultur där dessa ideér sitter i ryggraden på alla medarbetare, eller att själva kärnverksamheten bidrar till en hållbar utveckling. Det bästa är om de båda sammanfaller.

Bra verksamhet skapar lönsamhet. Företag med socialt ansvar, med respekt för mänskliga rättigheter - vilken kraft till förändringsarbete över hela världen.

Företag ser idag värdet med att engagera sig i samhällsfrågor. Dagens unga väljer arbetsplatser och företag med värderingar som gör dem stolta. Det gör även kunderna.

En arbetsmiljö där folk trivs, lär sig nya saker och har möjlighet att påverka blir mer motiverade och därmed mer produktiva. Detta leder i sin tur till ökad lönsamhet.

Bättre ekonomi, leder till bättre utveckling, vilket innebär att människor måste utbilda sig. Detta i sin tur leder till högre löner. Detta gör att ekonomin tar fart. Ingen får känna sig som en liten kugge i ett stort maskineri, där ingen vet vad slutprodukten ska bli.

Jag vill att människor ska brinna – med bra arbetsvillkor!

Förändring i det lilla kan ge stora effekter i det långa loppet.
Björn väver in begrepp som medbestämmande, lönevillkor, arbetstider och sjukförsäkring.
Vinsten får inte uppstå genom att någon annan sugs ut.


Företag, i Sverige och ute i Världen, som anställer personal,kör slut på den, kör ut den och anställer ny är inte bara ett oanständigt företag. Det förlorar också en massa kunskap och pengar då det hela tiden måste nyanställa och utbilda personal. Detta gäller givetvis även offentlig förvaltning.

Företagande handlar om att man har en idé som man tror på och då gäller det att så fort som möjligt få någon att köpa den idén. Därefter följer ett tillstånd av totalt kaos.

Man ska försöka leverera, anställa och få allt att fungera. En linjär process är det verkligen inte tal om. Framgångsrika företagare har sålt sin idé innan de börjat producera produkten, för kan man inte sälja idén kan man inte heller sälja produkten.

De andra fastnade i att trycka brochyrer, skriva affärsplaner eller söka finansiering, vilket är et stort träsk. Ett svart hål som aldrig tar slut, och suger musten ur en. Det gäller alltså att bygga förtroende och relationer. Entreprenör är den genomför sina idéer. Den som aldrig misslyckats, har inte försökt.

Chefens uppgift är att bygga rätt förutsättningar att producera smartare. Varje framgång, varje motgång är ett resultat av vad jag själv har gjort. Kunskap föds med erfarenhet, och det är förbjudet att säga att det inte går.


 

Bistånd kan vara viktigt, vid t.ex. katastrofer, men de bygger inte stabila långsiktiga verksamheter. Förtäckta bistånd, till exempel att handla med någon för att den är fattig eller utsatt är i grunden helt kontraproduktivt.

Det är även handeln med oförädlade livsmedel och hantverk. Att införliva socialt ansvar i en bransch som syns, hörs och räknas ger också konceptet en ökad betydelse.

Att bygga upp länder i världen måste ske på samma sätt som Sverige byggdes upp från ett fattigt samhälle till ett av världens rikaste. Sveriges välfärd byggdes genom industrialiseringen, socialt ansvar, och att kvinnor kom ut på marknaden.

Samma principer gäller globalt. Att förändra i det lilla är grundtanken. Folk ska ha något meningsfullt att göra – ett jobb. Det ger självkänsla. En sanning som gäller över hela världen.

Nästan alla människor har mer eller mindre blivit globala.Det handlar inte om att hjälpa stackars fattiga människor långt borta, utan att ge dem banklån så att de själva kan skapa sin vardag, verksamhet och arbete.

Förstår man inte kulturen, kan man inte bygga upp ett företag eller en organisation som håller i det långa loppet. För att kunna arbeta tillsammans måste man kunna komunicera.

Absurda misstag kan undvikas om man till exempel känner till / har samma organisations och tidsuppfattning.

Grundprincipen är att företaget ska gynna diskriminerade grupper, men även här gäller ”rätt man på rätt plats”. Att vara fattig är inte någon merit.Om alla får chansen, så kommer inte alla att ta den. För många räcker det att ha ett meningsfullt arbete att gå till.

Den som skall få en möjlighet till utveckling måste visa vad han / hon går för. Motprestationen är viktig.Utan den får företaget och varan inget värde.
Björn rekryterar fortfarande medarbetare ur diskriminerade grupper och fattiga, men det som avgör är kompetens, potential och attityd.Däremot finns alltid en möjlighet att testa sina vingar utan risk.

Den dag man kan behandla någon i företaget som en jämlik delägare kan man göra den till detta. Om du inte känner att ni är jämbördiga är det bara ett spel för galleriet. Då är det fortfarande du som drar hela lasset, och beslutar bakom kulisserna.En bra ledare vågar lita på sina medarbetare, men stämmer också av resultatet och ställer krav.


När man etablerar en verksamhet utomlands etablerar man samtidigt ett koncept.
Varje land har en dold kompetens. Kvinnorna i Nepal, invandrarna i Sverige...

Vi lever i en global värld och alla affärer är, på ett eller annat sätt, globala. Det svåraste med att göra affärer utomlands är inte språket, det är kulturen. Det är där som invandrade svenskar har en enorm potential. Kompetensen finns men används inte. Allting går i slutändan ut på att se allting som en resurs.

Ett tydligt exempel är socialt ansvar och turism. Allt fler reser, och resenärerna blir mer insatta i vad som händer runtom i världen. Att satsa på ekoturism är en affärsmässigt sund ide´ eftersom det finns ett intresse för den typen av resor.

Då har man bakat in det sociala ansvaret i sin affärside´. De som börjar jobba med deti dag, kommer att vara vinnare längre fram. Affärer handlar hela tiden om att vara öppen för nya möjligheter då saker och ting förändras.Att tänka om och tänka nytt är vad som krävs av ett framgångsrikt företag. Nu är det en förändring som går mot socialt ansvarstagande.

Förändringar i små steg och vid rätt tidpunkt är skitsnack. Man klarar inte av att göra stora förändringar i små steg. Man måste våga sätta ner foten och ta de där besluten. En annan viktig egenskap för en bra ledare är att man måste våga ge sig ut på den hala isen, och vågar välja.
 

Tips:
Föreningen: Företag med socialt ansvar.
Boktips. Banker to the poor. Muhammad Yunus.
Björns företag: Fair enterprice network AB

 

 

Vill du veta mer?

sussie@qvanttanten.se   www.qvanttanten.se   070-5269316

Väl mött!

/Sussie.

 

 
 

 

Att både glöda...

       och vaja i vinden!