Teori och psykologi 


Vi är alla energivarelser, med en fysisk kropp att få erfarenheter och upplevelser av och i.                                                                     

Kroppen är även en förvaringsplats, där allt lagras i cellminnen, och förbir där tillsdess vi tar hand om dem.                      

Detta för att öka förståelsen för livet och dess förutsättningar.           

Kroppens signaler är även den navigator vi har att styra efter i tillvaron.                   Varje del i systemet känner till helhetens tillstånd. 

Tänk på en citron, vaniljglass, ett sommarregn... Hur känns det i kroppen?

Energimässigt är frekvensskiftet mellan tanke och verklighet minimal.                                                        

 

Om vi slarvar med utforskandet av Den goda verkligheten kommer kroppen, eller för den delen samhället, att skrika allt högre,  tills vi blir tvugna att lyssna på , och ta itu med oss själva. 

 

Ett nygammalt sätt att tänka.  

Det nya är tanken att överbrygga klyftan mellan östeländskt och västerländskt tankesätt. Låta gamla sanningar samsas med nyare kunskap.

Kroppens visdom med hjärnans klokhet.

 

Det talas idag allt oftare om vänster och höger hjärnhalvas olika tankemönster.

Den vänstra delen brukar anses vara den strikta,logiska, vetenskapliga, konktreta...  och mäts i IQ.  Detta motsvaras av österlandets yang-begrepp.

Den högra halvan omnämns som den intuitiva, skönhetsupplevande, konstnärliga... och mäts numer i EQ. Detta motsvarar österlandets yin-begreppet.

I österlandet kallas detta Qi = livskraft.

Att gå ett steg vidare och se vad som händer då man  förenar  IQ med QI är 2000-talets stora utmaning.  Jag menar att vi kan förvänta oss synergieffekter där 1+1 blir mer än 2.

 

Men - den som inte vågar försöka, får aldrig reda på svaret. Klart är dock, att ett misslyckat resultat inte kan rendera något värre än en brist på förbättring.

Alltså - här finns allt att vinna, men inget att förlora på att gå utanför de gängse ramarna och pröva ett nytt koncept.

 

En psykologisk förklaringsmodell.

Franz Jung var elev till, och vän med Siegmund Freud under många år. 

Man kan säga att Freud utvecklade, och gav namn åt barndomens olika stadier.De orala, anala, oidipala faserna, och så vidare... 

Jung fortsatte analyserandet av livets upp och nergångar vid den vuxna människans olika faser. Min sammanfatande tolkning av Jungs individuationsteoriteori låter såhär; 

                                                                                                 

- 20-30 år. Efter puberteten tar den unga, vuxna människans liv vid. 

Då gör man de val som senare tar resten av livet att reda ut. Man utbildar sig, gifter sig, köper hus, får barn / eller inte, och så vidare...

Du kan gott sätta "fel" efter varje punkt jag nämnt.

Man är något, i förhållande till sin omgivning. Detta kallar Jung för att man är en”person”.                                                                    

- 30-40 år. Livet rullar livet på, med alla förpliktekser man åtagit sig, men man börjar så smått fundera över sina livsval.

Dessa funderingar stegras med tiden till ordentliga grubblerier, som måste hanteras på något sätt.                                                   

  - Under resans gång har även människans inre, börjat pocka på uppmärksamhet. Personen har svårt att hantera det inre sökandet, då man egentligen bara vet vem man är i förhållande till andra, utåt sett.   

- 40-50 år. Den berömda mittlivskrisen.

Det hela kulminerar i en kris, som Jung kallar individuationskris. Detta leder till att personen transformeras och kommer ut ur det hela som en ”individ”

Detta innebär att människan nu är något i förhållande till sig själv. Ungefär som en larv blir till en fjäril. Jung kallar hela händelseförloppet för individuationsprocessen.

Han menar även att; ju mer man stretat emot sin egen individuationsprocess, desto värre blir det.

Det vi ju alla att arbetsplatser, äktenskap, bostadsorter m.m. som gjort sitt blir outhärdliga om man klamrar fast vid och håller kvar det som redan blivit före detta... 

Då Qvant-tanten genomgick sin egen individuationsprocess läste hon några rader av Jung.

 

”Varje intryck, måste få ett uttryck , annars blir det övertryck i systemet”.     

Detta blev startpunket till målandet, som senare blev Tantens egen beskrivning av processen. Boken heter ”Från tvi, till Qi” och beskriver en del av min inre resa från person till individ. Kan den tjäna som inspiration till dina funderingar så blir jag glad. Se vidare under fliken; Från tvi till Qi.


 

En biokemisk förklaringsmodell. 
Här kommer ett sammandrag från den utmärkta boken ”Lugn och beröring”, av Kerstin Uvnäs-Moberg. Hon tar där upp sambandet mellan kroppens två känslosystem och effekterna av dessa.

 

Hon talar om att kroppen har ett kamp och flyktsystem som baseras på andrenalin, men även ett lugn-och-rosystem som baseras på oxytocin och serotonin.

Dessa två system kan inte verka i kroppen samtidigt, utan det ena slår ut det andra.  

Om kroppen utsätts för, för många stressorer kommer stressystemet i panik och larmar konstant om uppmärksamhet.    

För att bryta andrenalinproduktionen som håller stressystemet i alarmberedskap talar Uvnäs-Moberg om lugnet och den oaggresiva, beröringens betydelse för att starta upp ”oxytocinfabrikernas” produktion, och därmed blockera andrenalintillförseln.

Rent biokemiskt blir det då omöjligt att vara stressad och pressad.


Effekterna av lugn och rosystemets påslag i kroppen ger goda effekter...

 • nyfiken aktivitet
 • vitänkande

 • förmåga att vara här och nu

 • koncentrationsförmåga

 • uthållighet

 • empati

 • förmåga att minnas befintlig kunskap

 • förmåga att lära nytt

 • förväntning på bra...

 • förmåga att reagera adekvat på stimuli

 • sömn

 • förmåga att känna kärlek

 • sund sexualitet

Då kamp och flyktsystemet regerar i människan, blir ovanstående pukter de motsatta. Du kan sätta "inte" framför varje punkt häröver.


    Jag menar attQvant-tantens metoder är utmärkta sätt att stimulerakroppens   måvälsystem, samtidigt som dess stressystem blockeras.

 

Kognitivt förhållningssätt - en politisk förklaringsmodell
Det kognitiva förhållningssättet bygger på Marx alienationsteri - en vetenskaplig och akademiskt gångbar teori.

Den gamle Marx menade att människa består av tre delar.

Tanke, känsla och handling.

Då dessa separeras från varnadra, så att tanken och känslan inte löper åt samma håll, och inte stämmer med det man gör blir människan alienerad - tudelad.

Detta leder i sin tur till personliga och sociala missförhållanden, vilka för med sig obalanser och olycka i stort och smått. Marx menade att detta var "kapitalismens" förutsättning och mål.

Tanten menar att man bör koppla själva alienationsteorin till tankarna om kamp och flykt/ lugn och ro - systemen. Med detta får man en fylligare bild av många av dagens problem.                                                                                                            

Just den politiska aspekten av teorin behöver man inte bry sig im, om man inte vill.

I det praktiska resultatet av Marxs teori,  för kognitivt förhållningssätt - arbetar man med olika metoder för att föra samman tanken - känslan och handlingen, till en sammanhållen enhet och därmed en hel verklighet. 

 

En energetisk förklaringsmodell
Nu blir det både krånligt och spännande!

En teori som väver samman alla de andra, plus några till...

Kortfattat kan man säga - du är inte mer än din mobil ;-)

Massa, enegi och information...

Att ge kroppen "en norsk resetting" som man säger (tillståndet mellan sömn och vakenhet), låta den bada i oxytocin och samtidigt blockera stressystemet är en boost som förändrar...

Boka en tid hos Qvanttanten, så kommer jag och berättar!

 

 

 

 

Vill du veta mer?

sussie@qvanttanten.se   www.qvanttanten.se   070-5269316

Väl mött!

/Sussie.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Att både glöda...

       och vaja i vinden!