Mirakelmedicinen Qi

 

 

Under alla tider och i alla kulturer har människan haft förmåga att läka och utveckla sig själv. 


De stora dynastierna har i uppbyggnadsfasen känt till och kunnat hantera dessa redskap.

Vikingar, greker, egyptier, indianer...  Då dynastierna nått sin kulmen har lyhördheten och intresset för energier klingat av,  för att därefter dränkas i frosseri och missbruk av bl.a. våld, droger, sex och fåfänga, tills dess de gått under. Så har nästa dynasti fötts, gjort samma loop och gått under - nu har alla fått vara herre på teppan. Nu är det dags för nästa steg. 

Våld, droger, sex är är idag, de områden som i nämnd ordning omsätter mest pengar i världen.                                                                

Om man slår samman de tre tio-i-topplatserna får vi en ekonomisk bild som visar vart vår egen dynasti är på väg. Det är i denna verklighet vi och våra ungdomar lever.  Därför finnsdet all anledning att titta närmare på frågan.

Vi ingår alla i ett gigantiskt utvecklingsprojekt, vars enda syfte är att utforska sig själv i ett evigt sökande efter den goda verkligheten.                                                                                                     

Alla vi ca.6000 000 000 människor som idag lever på vår planet har varsitt, unikt levnadsöde, med alldeles specifika förutsättningar för detta uppdrag

Tillsammans blir vi en fullständigt komplett palett över mänsklighetens alla aspekter och förutsättningar. Vi vävs samman i ett tids och platsbundet nätverk, där allt och alla, på ett eller annat sätt hänger samman, påverkar varandra och helheten.

Tanten menar att utveckling inte bara är något som hänt tidigare för att betraktas nu, utan  att vi - just nu - är huvudaktörer i ett paradigmskifte av gigantiska mått. 

I förståelsen av vad som sker räcker inte gamla akademiska metoder. Inte heller åldrande styrelseskick i stort och smått.

Nya tankesätt, med historien, och vår framtida överlevnad som bakgrund, gör att vi alla,här och nu, kan kavla upp ärmarna och sätta igång med ett positivt skapande av vår egen goda verklighet!

Med detta växer vi från "homosapiens" till kommande paradigms "homoscreator". Enspännande utmaning. Detta är i praktiken nödvändigt, och vi kommer inte undan!

Först när helvetet gör stjärten glödhet kommer eftertankens kranka blekhet!

Stod det klottrat på en vägg.

 

Tanten är benägen att hålla med. Hon har inget färdigt svar, men hela verksamhetenbygger på ett ständigt pågående funderande kring detta!

Antagligen kommer naturens påstötningar,tillsammans meddet helvete vi skapar för oss själva och varandra, tvinga oss alla att börja fundera. Det här låterpessimistiskt men...

Alla djur och alla kulturer har i alla tider kunnat mer om Qi än vi!

 

Tanten menar att gåtans lösning är rätt enkel.Att slå samman IQmed QI och då få en formel där 1+1= mer än 2, är det enda vettiga.

 En av de stora utmaningarna i detta arbete, består i att börja förändringen med att få sig själv att må bättre, för att därigenom, genom sitt varande, påverka helheten på ett positivt sätt!                                 

Att bidramer genomatt kämpa mindre - och själv må bättre på köpet. Detta kallas i denmoderna ekonomin för en "vinn-vinnsituation"  Antagligen har vi inget att förlora, men enbättre värld, med friskare och gladare invånare att vinna.              

Tanten antar attden maktfullkomliga eliten inom politik,religion och ekonomi inte iförsta taget jublar inför tanken på förändring och frigörelse, men...

"Inget kan stoppa en tanke, vars tid har kommit."   (Churchill)

 

 

 

Vill du veta mer?

sussie@qvanttanten.se   www.qvanttanten.se   070-5269316

Väl mött!

/Sussie.

 

 
 

 

Att både glöda...

       och vaja i vinden!