Men, bara om du vill...

 

Allt detta pladder, på alla dessa sidor, har bara ett enda syfte:

Om du inte förstått vilket, kommer det nu och här i klartext.

Att locka mej och dej till nya tankar som ger nya känslor, som ger förutsättningar för...ja, vaddå?

 

 

WHO:

Definition av hälsa.

Högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen. 

Fysiskt, andligt, psykiskt och socialt, och ej enbart frånvaro av sjukdom.

Vill du, kan du, törs du…?

 

Min kund är…

Sådan är du som blir utbränd!

 • Positiv och utåtriktad
 • Socialt begåvad
 • Nyfiken
 • Har stor drivkraft
 • Gillar högt tempo
 • Blir hög av stress
 • Vill framåt, lära och förstå
 • Blir lätt rastlös
 • Blir otålig i köer
 • Upplever alltid att hon valt fel kö
 • Har svårt för långsamma människor
 • Fyller gärna i när folk talar sakta
 • Läser aldrig en bruksanvisning... eller ett recept      
 • Är ett chefsämne
 • Har svårt att hitta arbetsmotivation utan deadline
 • Tar ofta uppdrag i föreningar
 • Är - det fixar jag - typen
 • ÄR EN TYP -A-PERSONLIGHET!

Tillhör du riskgruppen?

 

Min kund blir…

Varningssignaler för Alzheimers demenssjukdom.

 • Minnesförlust
 • Svårighet att utföra vardagssysslor.
 • Problem med språket.
 • Problem att orientera sig i tid och rum.
 • Svårigheter med abstrakt tänkande.
 • Dåligt eller minskat omdöme.
 • Förlägger, eller glömmer bort var man lagt saker.
 • Förändring i humör eller beteende.
 • Personlighetsförändringar.
 • Förlust av initiativförmåga. 
 • Förlust av associationsförmåga.

                                                    Källa: Alzheimers assosiation.

 

Själv, uppvisade jag samtliga dessa symtom vid min egen "vidbränning".  
Tänker därför att detta även stämmer för andra vidbrända kvinnor och män.

 

Har du någon av dessa symtom? 

 

Detta får min kund…

 

Qvanttantens tekniker ger förutsättningar för:

 • Nyfikenhet
 • Aktivitet
 • Koncentration
 • Uthållighet
 • Goda förväntningar
 • Empati
 • Lust
 • Njutning
 • Förundran
 • Meningsfullhet
 • Här och nu-förmåga
 • Vi-tänkande
 • Smärtlindring
 • Adekvata reaktioner på stimuli
 • Ökad förmåga att hantera kvarvarande smärta
 • Ökad förmåga att hantera livets knepigheter
 • Ökad förmåga att återhämta sig från livets knepigheter.
 • Sund mathållning
 • Sund sömn
 • Sund sexualitet
 • Bevarande av kunskap
 • Förmåga att lära nytt
 • Förmåga att se möjligheter
 • Förmåga att fånga tillfället
 • Förmåga att känna KÄRLEK ... för sig själv, andra... och helheten !!!

 

Men, bara om du vill...

 

Vilket ger som effekt…

 

Den ger dej även de förutsättningar som krävs för att hantera den mjuka samtalsstilen i familjen, på jobbet och bland vänner och bekanta!

 

 Mjuka samtalsstilen                         

 • Bygger på oxytocin                            
 • Deltagarna är vänner                       
 • Målet är att bli överrens                    
 • Gör eftergifter                                    
 • Vänlig i person och sakfrågor           
 • Litar på andra                                 
 • Ändrar gärna ståndpunkt                                                      
 • Ger erbjudanden                           
 • Visar var du står                            
 • Söker nå en lösning som motparten kan acceptera                             
 •  Insisterar på överenskommelse       
 • Undviker kamp mellan viljor                                                              
 • Vill finna en lösning         

 

 

Och, minskar utrymmet för…

 

Hårda samtalsstilen

 • Bygger på andrenalin
 • Deltagarna är fiender
 • Målet är att vinna
 • Kräver eftergifter
 • Hård i person och sakfrågor    
 • Litar inte på andra
 • Håller fast vid sin linje
 • Hotar
 • Gör inga eftergifter
 • Visar inte var du står
 • Söker nå en lösning som du själv accepterar
 • Vidhåller ståndpunkt
 • Vill vinna kampen mellan viljor 

 

Därför skall du välja mej !

 

 Enkelt och självklart!

 • Varje person bidrar till helheten
 • Varje aktivitet har betydelse
 • Att optimera sig själv räcker mer än väl.
 • Detta är skönt
 • Nödvändigt för livet
 • Roligt
 • Gratis (det är bara att "vrida om nyckeln och starta motorn" som kostar)
 • Omöjligt att misslyckas med.

 

Tanten och jag jobbar med...  livets och kärlekens (j)ordmån.

 

Detta gäller alla oss, som längtar efter...

 • ett fylligare liv
 • ett spännande liv
 • ett kärleksfullt liv

Målet är att styra sig själv till...

 • kraft
 • mod
 • glädje

Detta, genom de metoder och förhållningssätt som presenteras på www.qvanttanten.se

 

Varför skall du välja just mej?

Jag har testat allt på mej själv, och i mitt eget liv.

Jag har en glöd, passion och frenesi att upptäcka, utforska och utveckla Tanten och hennes verksamhet, För mitt eget och helhetens allra högsta bästa!

 

 

Vill du veta mer?

sussie@qvanttanten.se   www.qvanttanten.se    070-5269316 

Väl mött!

/Sussie.

 

 

  

Tankens makt....

med hjälp av lite jäklar anamma och en gnutta nyfikenhet...

kombinerad med insikten om att "allt som inte är för mycket, är för lite..."