Våld

Visst är vi väl överens om att livet bara har två lägen, gasa eller bromsa. Det är allt universum känner till. Stillastående existerar helt enkelt inte.

Om även du är en Qvanttant så är vi båda övetygade om det enkla faktum att gasa= kärlek, och bromsa= rädsla.

Kärleken skapar utan krav, rädslan kväser och kväver med  krav på full kotroll. Rädslans redskap och budbärare heter våld.

De kristna försöker ständigt införliva och övertyga mej om min synd. Våld är synd. Allt som inte är kärlek är synd.

Synd i tokningen sorgligt - OBS! inte skamfyllt.

Existensen begriper inte sådant som skam. Den ser vad som funkar, och det som inte funkar - det är allt.

Så länge vi - av fri vilja - väljer våldets väg, är det upp till oss. Världen är fylld av både kärlek - och våld. Ibland byter dessa skepnad.

Tanten har sett och upplevt mer våld än någon kan tro, ur alla vinklar och aspekter och har därmed full rätt att tycka.

Taneten tycker ju mycket om allt, men vet att Qi är det enda som kan blockera våldets framfart. Det är bland annat därför Tanten framhärdar i sitt envetna värv, mot alla odds.

Våldet har nu genomsyrat och varit en fond till all mänsklig aktivitet under flera tusen år. Skulle det inte räcka snart? Det finns inte så mycket mer att utforska i våldssvängen - tror Tanten.

Däremot finns massor att lära om kärleks-leken.

Om detta kan Tanten tala i timmar.

Här i Sverige lever vi i den högsta våldsgraden - införlivat själ(vs)våld. Vi behöver ingen AK4 mot huvudet för att lyda. Abstrakt och subtilt är det förtryck vi skapar åt oss själva. Likt elefanten som binds av en tunn guldkedja, och sina egna tankar...

Visste du att TVn manifesterar den medvetandenivån som förhärskar vårt samhälle? Har vi nte kommit längre, undrar man då? Nej, det är helt tydligt att vi inte har det, för i så fall skulle fredagsunderhållningen inte se ut som den gör.

De fina sändningstidernas TV motsvarar den bild vi som kollektiv ger ut mot världen, de sena nattimmarnas Tv belyser den självbild som regerar vårt kollektiva medvetande. Tänk på det en stund.

Så åter till våra unga. Tanten lider då hon ser hur dagens unga gossar, under de år de formas till män, helt tvångsmässigt och monotont dras till de våldsbaserade TV-spelens värld. Äh, det är bara... bla, bla, bla...

Vi föringar deras värld och ofrihet!

Hjärnan och kroppen ser ingen skillnad på tanke eller faktisk upplevelse. Våra unga programerar och traumaticerar varenda cell i sin kropp på helt abstrakta vägar, med hjäl av dataspelens förhärdade våldsgloria - och "vi" säger ingenting.

Dessa ungar blir exakt lika mycket våldsstigmatiserade som Palesinas ungdommar!!! Vi kommer att behöva hantera en hel generation krigstraumaticerade män, utan att de levt i våld en enda sekund, om ingen slår av strömbrytaren snarast.

 

Vill du veta mer?

sussie@qvanttanten.se   www.qvanttanten.se   070-5269316

Väl mött!

/Sussie.

 

 
 

 

Att både glöda...

       och vaja i vinden!

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.