Makt

 

Har du nåfonsin funderat över begreppet makt?

Vad betyder det egentligen? Vilka kännslor får du?

Enligt Tantens erfarenhet har maken en tendens att flytta sig från den position man själv har.

Under Tantens politiska period stod det klart. Som ledamot i gymnasienämnden tycks makten alltid finnas någon annan stans än hos den som uttalade sig. Elever, lärare, rektorer, föräldrar, väljare, politiker... runt,runt... makten var alltid någon annan stans, och alltid någon annans.

Något annant märkligt var att de, främst kvinnor, som fick framstående positioner inte tycktes förstå hur detta gått till.

Njae, jag hängde bara med maggan på ett möte... det var ingen annan som ville... det behövdes en kvinna - och nu är jag här!

Otroligt. Ett amhälle som koncekvent odlar de svagaste till ledare kan inte må bra. Och så går det som det går.

Visste du att alla ledargruppers intelektuella kapital motsvarar medianen av den ledda gruppens eget medvetande?

Ledare kan inte ha något högre medvetande än den grupp den är satt att förvalta. Åt andra hållet kan man ju säga att gruppens ledare sätter nivån för hela sammnhangets intelektuella kapital.

Det är på så sätt en process som verkar åt båda håll från ledare till ledda och vise versa.

Varje grupp kan styras på flera sätt. Auktoritärt, demokratiskt, lydande eller initiativrikt och så vidare. Det är skillnad på att agera eller reagera. Tänk på det en stund.

I den sunda världen är maktpositioner ett hedersuppdrag som innefattar omsorg om de leddas välbefinnande och utveckling.

Är det så i din värld?

Tanten förordar direkt demokrati - att varje enhet, person, tar fullt ansvar och i samklang med andra, som även de tar fullt ansvar, lever i harmoni utan att kränka omgivningens gränser.

Det kallas respekt.

Då vi ännu inte nått dithän tycker Tanten att et är lika bra att ta makten och agendan själv - annars gör någon annan som inte älskar Tanten.

Detta, och kommer därmed per automatik att kränka och begränsa Tantens svär. Detta är inte OK.

Det betyder inte på något sätt att Tanten missunnar just dej detsamma. Då vi båda uppnått självbestämmandets medvetandenivå kan vi i respekt samverka - så länge vi båda gynnas och berikas - fint va?

 

 

 

 

Vill du veta mer?

sussie@qvanttanten.se   www.qvanttanten.se   070-5269316

Väl mött!

/Sussie.

 

 
 

 

Att både glöda...

       och vaja i vinden!

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.