En ny tid och nya människor

Från homo sapiens till homo sensibile...

Den som inte kommer som ett barn till paradiset – kommer aldrig in. 

Är barn lydiga, fogliga, följsamma och tindrande… eller dynamiska, expressiva, utforskande små människor som tänjer alla gränser? Vilka vill vi ha? Vilka vill vi va´? Välj själv!

 

Dessa "nya" människor lever efter en ny och mer kvalitativ agenda.

Från osynlig, anpassad och lydig till – rak, ärlig och fri som ledande mål i vardagen och livet. Dessa människor är omöjliga att kuva och tukta, vilket varit ett välbeprövat sätt under tidigare epoker.

Istället är väg-ledning och tillrätta-visning en framkomlig väg .

För detta krävs att man själv vet vart man är på väg.

 

Skillnaden mellan nuvarande och tidigare generationers livsmål och dess komponenter är rudimentär. Frågan är om inte den nya vågens folk får ett trevligare och mer meningsfullt liv?

 

Om livssituationen inte är tillfredsställande märks detta omedelbart, av dem det berör.

 

Tidigare har sådana problem ”anats” av personer långt från problemens källa. Dessa ungdomar lever ut de upplevda obalanserna och manifesterar därmed närmiljöns dysfunktionalitet. Omedelbart och utan säkerhetsbälte.

 

Då den nya generationens medborgare lever under obearbetad press eller i ogynnsamma miljöer och inte ges redskap att hantera detta, reagerar de ofta omåttligt, självförbrännande och spegelvänt jämfört med tidigare generationer.

 

Ett är dock kvar. Människor som lever under kamp kan bara kämpa, fly eller "spela döda". Detta faktum gäller absolut den nya människan med. 

 

DEN NYA TIDEN                                                TIDIGARE TIDER

 

 • Mitt unika jag                                              ”Som folk”
 • Egna mål                                                       Andras mål
 • Uppleva                                                         Kontrollera
 • Uttrycka                                                        Inordna
 • Innerlig                                                         Avskärmad
 • Utveckla                                                        Anpassa
 • Tydliggöra                                                    Dölja                   
 • Samverka                                                     Kämpa               
 • Enhetstänk                                                   Konkurrens
 • Omedelbar                                                   Fördröjd
 • Intuitiv                                                         Kontrollstyrd
 • Upplevande                                                  Konstaterande
 • Innehåll, viktig                                             Form, viktig
 • Obekväm                                                      Maklig
 • Spänningsökande                                        Trygghetstörstande
 • Oförutsägbar                                               Rigid
 • Krävande                                                      Foglig
 • Känslostyrd                                                  Regelstyrd
 • Impulsiv                                                       Förnuftig
 • Leva fullt ut                                                 Överleva och stå ut

 • Man är ett subjekt                                      Man blir ett objekt

 

Om man sedan betänker att vi alla frekvenshöjs och blir allt känsligare för varje dag finns all anledning att vara tålmodiga med oss själva och varandra. 

 

Men som sagt, håller vi som enskilda och kollektivt på att transformeras från Homo sapiens till "Homo senibele" får vi allt ha lite överseende med det ena och det andra. (Sussies spaning)

 

 

SMART PÅ MÅNGA SÄTT

Den nya människan suger i sig kunskap på ett eget och mer fulländat sätt. Det är upp till oss att anpassa oss och vår undervisning till en form som de begriper och uppskattar.

Politikernas tjat om ordning, reda och höjda löner hjälper ju inte på en fråga som är fel formulerad!

 

Psykologen Howard Gardner publicerade 1983 en teori om att det finns flera olika typer av intelligens. Här kommer en kort sammanfattning.

Var har du dina styrkor och svagheter? Hur hänger detta ihop med vad du tycker är roligt eller tråkigt? Visst är det häpnadsväckande vilken mångfald det blir då man ser alla kombinationsmöjligheter… fantastiskt!

En pusselbit till den unika människan.

 

 • Bildklok.

Man lär via ögonen, genom bilder eller genom att skapa och måla.

 • Existentiell intelligens.

Den senaste av Gardners kategorier.

 • Jagklok.

Kunskap kommer då man är ensam och reflekterar.

 • Kroppsklok.

Man lär via kroppen. Röra, känna uppleva med sina sinnen.

 • Logikklok.

Siffror, logik och struktur ger förståelse och begriplighet.

 • Musikklok.

Musik och rytm. Lyssna, sjunga och spela ger inlärningsmöjlighet.

 • Människoklok.

Man lär i arbete, umgänge och samspel med andra.

 • Naturklok.

Naturens företeelser, utomhusvistelse, naturföremål ger förståelse.

 • Språkklok.

Läsa, skriva, lyssna till berättelser och skrönor ger förståelse.

 

Vi måste ta med de olika intelligensernas betydelse om vi skall arbeta med att föra människor mot deras eget mål.

 

 

 

DET VÄLSIGNADE OXYTOCINET

Tantens förslag till hanterande av den nya sortens människa är enkel. Dränk dem i oxytocin! Fyll varenda människa med så mycket oxytocin det bara går!!

Tja, då säger väl någon... vad är det för tablett?

Nej, det är ju fel... den välfungerande människan skapar kroppseget oxytocin. Detta enligt regeln "ju mer man har dess mer man får..."

Allt detta är både lätt och billigt att åtgärda.

Det skulle göra individen och samhället både friskare och gladare.

 

Man gör såhär!

Man lirkar/tvingar över kroppens system i det andra fältet. Må gott och ha det bra-sfären. Denna bygger på oxyocin. Trevligt!

 

Om man lyckas med detta inträder följande...

Man blir...

 • nyfiken
 • ärlig
 • aktiv
 • koncentrerad
 • uthållig
 • empatisk
 • lustfylld
 • njutningsbenägen
 • förundrad
 • vi-tänkande
 • förmögen att bevara kunskap
 • förmögen att lära nytt
 • förmögen att se livets möjligheter och lösningar
 • förmögen att fånga tillfället
 • fylld av meningsfullhet
 • fylld av goda förväntningar
 • sund mathållning
 • sund sömn
 • sund sexualitet
 • smärtlindrad
 • får en ökad förmåga att hantera kvarvarande smärta och livet övriga problem
 • får ökad förmåga att återhämta sig från livets törnar
 • säger Javisst! till livets utmaningar och äventyr
 • Och så slutligen. Förmågan att älska bor här.

 

Här är koden till kärlek, för sig själv, sin nästa och helheten!

Det är bara en förmåga som försvinner - förmågan till våld!!!

 

Förblir man i kamp och flyktsystemet kan man enkelt kolla effekterna av detta genom att sätta ordet inte framför varje punkt häröver.

 

Som extra bonus får man, av oxytocinet och "Må gott och ha det bra-systemet två gratis bieffekter.

 

1) Dels den mjuka samtalsstilen. Den kännetecknas av följande ...

 • deltagarna är vänner
 • målet är att bli överens
 • parterna gör gärna eftergifter
 • vänlighet i person och sakfrågor
 • tillit mellan parterna
 • man ändrar gärna ståndpunkt
 • ger erbjudanden
 • visar öppet var man står i frågor
 • söker nå en lösning som motparten kan acceptera
 • undviker kamp mellan viljor
 • VILL FINNA EN LÖSNING!!!

Som du förstår går allt lättare om båda parter i samtalet befinner sig i Må gott och ha det bra fältet.

 

2) Så, den andra. Den goda förväntan eller placeboeffekten har upp till 80% läkande, helande kraft. Kan man hitta den goda förväntanseffekten börjar kroppen och livet i stort lägga sig tillrätta. Läka ut gamla trauman o kropp och själ och det som tidigare verkat omöjligt förvandlas till självklarheter - fantastiskt!

 

Visst vore det klokt av oss att kalkylera med denna fantastiska, oändliga kraften - som dessutom är helt gratis.

 

Detta är ett kort smakprov på de tankar som bär in i framtiden.

Hur man hanterar dessa frågor och dess avigsidor är morgondagens viktigaste fråga.

 

 

 

 

 

Vill du veta mer?

sussie@qvanttanten.se   www.qvanttanten.se   070-5269316

Väl mött!

/Sussie.

 

 

 

Kärlek är väl egentligenbåde frågan, medicinen och svaret på frågan... vad gör vi egentligen här?